Реабилитация на курорте Трускавец. Санаторий «АЛМАЗ»

Реабілітаційні відділення санаторій АЛМАЗ м.Трускавець. Реабилитационные отделения в санатории «АЛМАЗ» в г. Трускавец.

З 1 січня 2018 року діє новий Порядок відшкодування витрат за надані соціальні послуги з лікування застрахованих осіб та членів їх сімей після перенесених захворювань і травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів за рахунок Фонду соціального страхування. Згідно з цим Порядком застраховані особи мають право вільного вибору санаторно-курортного закладу відповідного профілю.

Ми запрошуємо отримати реабілітаційне лікування на курорті Трускавець в санаторії "АЛМАЗ".

Реабілітаційні відділення у санаторії «АЛМАЗ»

 1. Реабілітаційне відділення хворих після оперативних втручань на органах сечостатевої системи (оперативного та інструментального видалення каменів з нирок і сечових шляхів, ударно-хвильової літотрипсії)
 2. Реабілітаційне відділення для відновлювального лікування хворих після оперативних втручань на органах травлення
 3. Реабілітаційне відділення для лікування дорослих та дітей у супроводі дорослих, хворих на цукровий діабет та із захворюваннями ендокринної системи

Вартість путівок на 2022 рік.

Путівка «Реабілітаційна» для  1 особи за 1 добу -  565,00 грн. (без ПДВ)

У вартість входить: розміщення в двомісному номері з усіма зручностями, 4-х разове дієтичне харчування на замовлення, лікувально-діагностичні процедури, курс лікування мінеральними водами.

Путівка «Реабілітаційна» для дитини у супроводі дорослого  за 1 добу -  960,00 грн. (без ПДВ)
У вартість входить: розміщення в двомісному номері з усіма зручностями, 4-х разове дієтичне харчування на замовлення, лікувально-діагностичні процедури, курс лікування мінеральними водами для дитини та проживання і харчування для супроводжуючої особи 

Вартість путівок в реабілітаційних відділеннях санаторію «Алмаз» дорівнюється вартості державної компенсації 

Як отримати путівку?

Застрахована особа має право на лікування в реабілітаційному відділенні санаторію відповідно до медичних показань за рекомендацією лікуючого лікаря та за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії (далі - висновок ЛКК) лікувально-профілактичного закладу, клініки медичної науково-дослідної установи або жіночої консультації.

Заклад охорони здоров'я, де застрахована особа перебуває на лікуванні, протягом доби, з моменту надання висновку ЛКК, інформує орган Фонду, за місцем обліку закладу охорони здоров'я як страхувальника, про потребу зазначеної особи в подальшому лікуванні в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу із зазначенням профілю (далі - страховий випадок).

Представник органу Фонду відвідує застраховану особу в закладі охорони здоров'я, де перебуває зазначена особа на стаціонарному лікуванні для надання роз'яснення про порядок забезпечення реабілітаційним лікуванням застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду та оформлення заяви про забезпечення реабілітаційним лікуванням

Орган Фонду перевіряє перебування застрахованої особи на обліку у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування  та  узгоджує можливість прийому хворого на реабілітаційне лікування  в санаторії «Алмаз» м. Трускавець.

Представник органу Фонду інформує застраховану особу про готовність санаторія прийняти на реабілітаційне лікування.

Застрахована особа підписує три примірники Договору (для органу Фонду, санаторію та застрахованої особи).

Договір є документом, що надає право застрахованій особі на отримання послуг із реабілітаційного лікування у санаторії «АЛМАЗ» за зазначеним у Договорі профілем медичної реабілітації, терміном лікування та дати початку лікування.

Чи можна поділити путівку?

Згідно чинного законодавства путівки поділу не підлягають.

Чи можна перенести дату заїзду?

Перенесення дати заїзду можливо при наявності вільних місць та за попереднім погодженням із робочим органом фонду та санаторієм.

Які документи потрібні для поселення?

 1. Оригінал паспорта
 2. Документ, що посвідчує особу з інвалідністю (за наявності)
 3. свідоцтво про народження дитини (у разі направлення на лікування дитини)
 4. Три примірники Договору
 5. Виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.02.2012 № 110);
 6. Відкритий листок непрацездатності

Дякуємо за вибір!

Бронювання:+38 (098) 352-1555, +38 (066) 572-1555, +38 (093) 232-1555

+38 (03247) 6 00 35, +38 (044) 461 94 84  

e-mail: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)

 

 

С 1 января 2018 действует новый Порядок возмещения расходов за предоставленные социальные услуги по лечению застрахованных лиц и членов их семей после перенесенных заболеваний и травм в реабилитационных отделениях санаторно-курортных учреждений за счет Фонда социального страхования. Согласно этому Порядку застрахованные лица имеют право свободного выбора санатория 

Мы приглашаем Вас на реабилитационное лечение в  Трускавец санаторий «АЛМАЗ»

Реабилитационные отделения в санатории:

 1. Реабилитационное отделение больных после оперативных вмешательств на органах мочеполовой системы (оперативного и инструментального удаления камней из почек и мочевых путей, ударно-волновой литотрипсии)
 2. Реабилитационное отделение для восстановительного лечения больных после оперативных вмешательств на органах пищеварения
 3. Реабилитационное отделение для лечения взрослых и детей в сопровождении взрослых больных сахарным диабетом и с заболеваниями эндокринной системы 

Стоимость путевки равна стоимости государственной компенсации

Путевка «Реабилитационная» для 1 человека за 1 сутки - 678,00 грн. (С НДС) и 565,00 грн. (без НДС)

В стоимость входит: размещение в двухместном номере со всеми удобствами, 4-х разовое диетическое питание на заказ, лечебно-диагностические процедуры, курс лечения минеральными водами. 

Путевка «Реабилитационная» для ребенка в сопровождении взрослого за 1 сутки - 1153,00 грн. (С НДС)

В стоимость входит: размещение в двухместном номере со всеми удобствами, 4-х разовое диетическое питание на заказ, лечебно-диагностические процедуры, курс лечения минеральными водами. Для сопровождающего лица предоставляються услуги проживания и питания. 

Как получить путевку?

Застрахованное лицо имеет право на лечение в реабилитационном отделении санатория в соответствии с медицинскими показаниями по рекомендации лечащего врача и при наличии заключения врачебно консультативной комиссии (далее - заключение ВКК) лечебно-профилактического учреждения, клиники медицинской научно-исследовательского учреждения.

Учреждение здравоохранения, где застрахованное лицо находится на лечении, в течение суток с момента предоставления заключения ВКК, информирует орган Фонда по месту учета учреждения здравоохранения в качестве страхователя, о необходимости указанного лица в дальнейшем лечении в реабилитационном отделении санаторно-курортного заведения с указанием профиля (далее - страховой случай).

Представитель органа Фонда посещает застрахованное лицо в учреждении здравоохранения, где находится указанное лицо на стационарном лечении для предоставления разъяснения о порядке обеспечения реабилитационным лечением застрахованных лиц за счет средств Фонда и оформления заявления об обеспечении реабилитационным лечением.

Орган Фонда проверяет пребывание застрахованного лица на учете в системе обязательного государственного социального страхования и согласовывает возможность приема больного на реабилитационное лечение в санатории «Алмаз» г. Трускавец.

Представитель органа Фонда информирует застрахованное лицо о готовности санатория принять на реабилитационное лечение.

Застрахованное лицо подписывает три экземпляра договора (для органа Фонда, санатория и застрахованного лица).

Договор является документом, предоставляющим право застрахованному лицу на реабилитационное лечение в санатории «АЛМАЗ» по указанному в Договоре профилем медицинской реабилитации, сроком лечения и даты начала лечения.

Можно ли разделить путевку?
Согласно действующему законодательству путевки разделу не подлежат.

Можно ли перенести дату заезда?
Перенос даты заезда возможен при наличии свободных мест ,по предварительному согласованию с рабочим органом фонда и санаторием.

Какие документы нужны для поселения?

 1. Оригинал паспорта
 2. Документ, удостоверяющий личность с инвалидностью (при наличии)
 3. Свидетельство о рождении ребенка (в случае направления на лечение ребенка)
 4. Три экземпляра Договора
 5. Выписку из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного (форма № 027 / о, утвержденная приказом Министерства здравоохранения Украины от 14.02.2012 № 110);
 6. Открытый лист нетрудоспособности

 

Спасибо за выбор!

Бронирование: +38 (098) 352-1555, +38 (066) 572-1555, +38 (093) 232-1555

+38 (03247) 6 00 35, +38 (044) 461 94 84

e-mail: .(Этот E-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен JavaScript)